juli 11, 2016

AAK Pressfabrik

Elinstallationer vid nybyggnad av pressfabrik. Kraft/belysning/brandlarm/processkontroll/styr och övervakning.

Färdigt:  oktober 2015
Beställare: AAK