juli 11, 2016

Asarums bildningscenter

Om- och tillbyggnad av skolbyggnad.

Färdigt:  december 2014
Beställare: Skanska