juli 11, 2016

Best Western

Ombyggnad av hotell. El/tele/datainstallationer

Färdigt:  maj 2014
Beställare: Nytäppets Fastighets AB