juli 11, 2016

Bibliotek Citygallerian

Elinstallationer i samband med ombyggnad för bibliotek i Citygallerian Karlshamn.

Färdigt:  augusti 2015
Beställare: JN von Bergen AB