juli 11, 2016

Blekinge Arkivet Bräkne-Hoby

Elinstallationer vid om- och tillbyggnad av arkiv.

Färdigt:  maj 2015
Beställare: Skanska Direkt AB