juli 11, 2016

Brf Centrum parkeringsgarage

Byte av belysning i garage till ledbelysning.

Färdigt:  oktober 2015
Beställare: HSB Brf Centrum