juli 11, 2016

Byggnad 25-10 Sjukhuset K-hamn

Ombyggnad för kyl-och frysrum.

Färdigt:  oktober 2015
Beställare: Landstinget