juni 11, 2017

Karlshamn Kommun

Reservkraft Vattenverket.

Färdigt:  Juli 2017
Beställare: Karlshamns Kommun