juni 11, 2017

Karlshamnshus 11

Elsanering av 347 lägenheter.

Färdigt:  Pågår
Beställare: Skanska Direkt