juli 8, 2016

Knut Hahnskolan

Elinstallationer i samband med ombyggnad av storkök.

Färdigt:  juni 2016
Beställare: PEAB AB