september 24, 2018

Kv Rörmokaren, Karlshamn

Ombyggnad till aktivitetscentrum                                           

Färdigt: 2018-12-30

Beställare:  Näbo Bygg AB