januari 15, 2020

Kv-Uppsala 12 Etapp 4

Nybyggnation av kontor

Färdigt: 2019-03-19

Beställare: Skanska