januari 15, 2020

Kv-Uppsala 12 Etapp 5 JN Von Bergen

Nybyggnation av 24 stycken lägenheter och 2 stycken kontor               

Färdigt: 

Beställare: Skanska