juli 8, 2016

Lagerbyggnad

Elinstallationer i samband med nybyggnad av lager.

Färdigt:  januari 2016
Beställare: EBP