juli 11, 2016

Olofströms Vårdcentral

Ombyggnad för psykiatrins mellanvård.

Färdigt:  maj 2016
Beställare: Landstinget Blekinge