juni 11, 2017

Patneringavtal J N von Bergen & Son AB

Tillbyggnad på lägenheter och kontor kv Uppsala.

Färdigt:  pågår
Beställare: J N von Bergen & Son AB