juli 11, 2016

Reningsverket Sternö

Installation av nya blåsmaskiner till reningsverket i Sternö.

Färdigt:  november 2015
Beställare: Apua Svea