juli 11, 2016

Stillerydshamnen

Ny mastbelysning.

Färdigt:  juni 2015
Beställare: Asfaltsbolaget