juli 11, 2016

Väggahallen

Ombyggnad ventilation.

Färdigt:  augusti 2015
Beställare: Karlshamns Kommun