juli 11, 2016

Väggaskolan Hus D

Elinstallationer vid ombyggnad av plan 2 och 3 inom hus D.

Färdigt:  april 2015
Beställare: Karlshamns Kommun