juli 11, 2016

Väggaskolan Hus H

Elinstallationer i samband med ombyggnad av skola.

Färdigt:  juni 2016
Beställare: Dynacon Construction Blekinge AB