img_8932.jpg
Ringamåla vatten-/reningsverk, Reservkraft, Färdigt: 2018

Ringamåla vatten-/reningsverk

Reservkraft                   

Färdigt: 2018

Beställare: VA-enheten Karlshamn