Halda Ventilation, Installation av ny ventilation , Färdigt: 2020-08-31

Halda Ventilation

Installation av ny ventilation               

Färdigt: 2020-08-31

Beställare: Karlshamns kommun