b90ad29010c29e09_org.jpg
Kv-Uppsala , Nybyggnation av lägenheter och kontor , Beställare: Skanska

Kv-Uppsala JN Von Bergen

Nybyggnation av 24 stycken lägenheter och 2 stycken kontor                

Beställare: Skanska